Siirt Hakkında Kısa Bilgi

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan bir ilimizdir. Toplamda Şehir merkezi haricinde 7 adet ilçesi bulunmaktadır.

Siirt İlçeleri

Baykan, Eruh, Merkez, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo

2015 yılı istatistiklerine göre 318.366 kişilik bir nüfusa sahip olup geçen yıllara orantılı az da olsa artış göstermektedir.

Siirt‘i merak edenlere hitaben hazırlamış olduğumuz ve mutlaka görmenizi istediğimiz yerleri görsel içerik olarak hazırladık.

Her türlü meyve ve sebzenin yetiştiği bereketli toprakları, ailenizin sıcaklığını hissettiren misafirperver insanları, dört mevsimin en güzel şekliyle yaşandığı iklimi, el emeği göz nurunun ürünü olan kilimleri, şifa kaynağı Pervari balı, iri taneli fıstığı, kendine has lezzeti olan Zivzik narı, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, bağrında barındırdığı evliyaları ile görülmeye değer bir yerdir.

Siirt hakkında kısa bilgimizi de verdikten sonra dilerseniz gezip görebileceğiniz yerlerin hakkında görsel içeriğe geçiş yapalım. aşağıdaki adımları takip ederek bilgi edinebilir başlıklara tıklayarak detayları görebilirsiniz.


 Siirt’de Gezip Görülecek Yerler Listesi 

Ulu Cami

Ulu Cami

Ulu Cami: Siirt il merkezinde bulunan Ulu Cami, minare kaidesindeki kitabesine göre Selçuklu Sultanı Mugiziddün Mahmut tarafından 1129 yılında yaptırılmıştır. Siirt Tarihi isimli eserde Irak Selçuklularından olan Mugiziddin Mahmut’un ismi belirtilmektedir. Buna dayanılarak caminin Büyük Selçuklular devrinde yapıldığı da anlaşılmaktadır.


Veysel Karani Türbesi

veysel-karani-turbesi-siirt

Veysel Karani Türbesi: Baykan ilçesinin Ziyaret Beldesindedir.

Yörenin Cas denilen harcıyla yapılıp Kubbe ile örtülmüş olan türbe, 1967 yılında yıktırılarak yerine yeni bir türbe yaptırılmıştırVeysel

Karani türbesi ve külliyesi 2001 yılında Valilikçe restore edilerek modern bir görünüme kovuşturulmuştur Her yıl 16-17 Mayıs tarihlerinde Veysel Karani’yi anma etkinlikleri düzenlenmektedir


Finik Kalesi

Finik Kalesi

Finik kalesi ve çevresi yöre için önemli bir merkezdir. Gerek Osmanlı son döneminde Siirt toprakları içerisinde Eruh’ta kalmakta iken 1990 yılında Şırnak‘a bağlanmış ve ilçe merkezi yapılmıştır.


Şeyhul Hazin Hazretleri

Şeyhul Hazin Hazretleri

Şeyh-ul Hazin Hazretleri: yer yer Siirt Merkez Ulu Camisinde vaaz ve tavsiyelerde bulunmuş, bir keresinde İhlas Suresinin tefsiri üzerinde 40 gün vaazı nasihat ettiği anlatılmaktadır. 1891 senesinde vefat eden zat kendi köyü olan Dere yamaç (Fer saf) Köyünde meftundur.
Ulaşım: Siirt Merkezine 7 km. uzaklıktaki Tillo (Aydınlar) İlçesine bağlı Fersaf Köyündedir.


İbrahim Hakkı Hazretleri

İbrahim Hakkı Hazretleri

İsmail Fakirullah Hazretleri: Hicri 1067 yılında dünyaya gelmiştir. Genç yaşta babasını kaybetmiş, kendisi Müderrislik ve İmamlık yapmıştır. 40 Yaşında kemale ermiştir. İsmail Fakirullah Hazretleri bir yandan insanlara irşat ta bulunurken diğer yandan da beşeri ilimlerde de çok önemli bilim adamları yetiştirmiştir. Bunlardan biri de Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleridir. Hadis ve Fıkıhta, tasavvuf ve edebiyatta, psikoloji ve sosyolojide, tıp ve astronomide ve pek çok bilim dalında büyük bir kudret ve yetenek göstermiştir.
Ulaşım: Siirt Merkezinden 7 km. uzaklıktaki Tillo (Aydınlar) İlçesinde bulunmaktadır.


Şeyh Muhammed Kazım Türbesi

Şeyh Muhammed Kazım Türbesi

Şeyh Muhammed Kazım Türbesi: Yaşamının sonlarına doğru, İran devriminin arka planındaki Şii etkileri sorgulayan “Şia’ya Hayır” risalesinde, Ehl-i Sünnet ve Şiilik arasındaki önemli farklılıklara dikkat çekerek bölge insanının dini düşüncesini muhafaza etmesinde önemli katkılar oluşturabildi. Talebeleri, onun kız çocuklarının eğitilmesi konusuna önem verdiğini aktarıyorlar. Şeyh Muhammed Kazım 1996 yılından hakkın rahmetine kavuştu.
Ulaşım: Türbesi Siirt Merkez Aydınlar Yolu Çal Mahallesinin yüksek bir tepesinde bulunmaktadır.


Sağlarca (Billoris) Kaplıcası

Sağlarca (Billoris) Kaplıcası

Sağlarca kaplıcası: Siirt’te 17 km. uzaklıkta, Siirt-Eruh yolu üzerinde, Botan Çayı kıyısındaki bir mağarada bulunan bu kaplıcadan mağaranın genişletilmesi ve düzenlenmesi ile yararlanılmaya başlanmıştır. İyi geldiği hastalıklar: Kaplıca suyu, romatizma, deri, solunum yolları, kadın, sinir ve kas yorgunluğu, sinirsel hastalıklar, eklem ve kireçlenme, ameliyat sonrası rahatsızlıklar gibi hastalıklara olumlu etki yapmaktadır.


Siirt Manzarası

Siirt Manzarası

Siirt‘in en güzel manzaralarından biriside bu yerdir. Eğer yolunuz düşerse muhakkak uğrayın. Kendinize fotoğraf arşivi oluşturabilirsiniz. Ama siz yinede bu denli tehlikeli yerlere tırmanırken dikkatli olmayı unutmayın.


Siirt Mağaraları

Siirt Mağaraları

Siirt Mağaraları: Kalkerli oluşumlar önemli yer tuttuğundan pek çok sayıda mağara oluşmuştur. Bunların bir bölümünde, insanlarca konut olarak kullanıldığını gösterir izlere rastlanmaktadır. Suya karşı direnci az olan kalkerlerin erimesi ile ortaya çıkan bu doğal mağaralar genellikle vadi boylarında yoğunlaşmıştır. Bunların en ünlüleri Botan Mağaralarıdır.


Saat Kulesi

siirt Saat Kulesi

Saat Kulesi: Hükümet Caddesi üzerinde yer almaktadır. 1975 yılında tamamlanmıştır. Kesme taştan yapılmış olan kule kare planlıdır. Silmelerle birbirinden ayrılmış dört bölümden oluşan yüzeyin üzerinde saat yer almakta, kulenin tepesi de yukarıda daralan bir kubbeyle örtülmektedir.


Tillo Kalesi Seyir Teras

Tillo Kalesi Seyir Teras

Siirt’te Tillo Kaymakamlığı ile Tillo Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA)’nın ortaklaşa yürüttükleri çalışma sonucunda 11.7.2016 tarihinde hizmete açılmıştır. Hayırlı olmasını diliyoruz.

8 KİŞİ TARAFINDAN YORUM YAPILDI.

        • Ne ayıp ! Biraz sıkıntı çektik demek istemiş ne kadar kalbiniz kötü! Bu yöre etçil her insan etçil olmak zorunda mı? Belki rahatsız oluyorlar kokudan belki vegan bir beslenme şekli var ?Ben egeliyim hatta vejeteryan olmaya yakın bir beslenmem var, sen her öğün yersin eti belki ben ayda 1 yersem yerim aramam eti eksikliğini hissetmem bilmem anlatabildim mi !

  1. Bunları kim yazdıysa ona çok teşekkür ederim!!!!Hem memleketimi tanımamda yardımcı oldu hemde ödevimi yapmama yardımcı oldu çok teşekkürler

BİR YORUM YAZIN | yazmadan önce

Please enter your comment!
Please enter your name here