Edirne’de Gezilecek Yerler Listesi | En Güzel +20 Yer ?

Hakkında Bilgiler

Edirne’de, Şehir merkezi hariç 8 adet ilçe bulunmaktadır.

Enez, Havsa, İpsala, Keşan, Lalapaşa, Meriç, Süloğlu, Uzunköprü

Marmara Bölgesi‘nin Trakya yakasında, doğuda Kırklareli ve Tekirdağ, güneyde Çanakkale ve Ege Denizi, batıda Evros (Yunanistan) ve kuzeyde Haskovo (Bulgaristan) ile çevrili ildir.

2015 İstatistiklerine göre 400.852 kişilik bir nüfusa sahip olup, bir önceki yıla orantılı artış göstermektedir.

Edirne, Türkiye ‘yi Avrupa’ ya bağlayan kara yolu üzerindedir. İklimi karasal olduğun kışları uzun ve soğuk, yazları ise sıcak ve kurak geçer. Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin buluştuğu düzlükte kurulmuştur.

Edirne’de gezilecek yerler arasında il genelinde Osmanlı Türk sanatını yansıtan 612 tarihi eser bulunur.

Edirne güney ilçeleri olan Keşan ve Enez; denizi, sahilleri ve doğal güzellikleri ile insanların sıkça ziyaret ettiği yerlerdir. Daha fazla bekletmeden Edirne de gezip görebileceğiniz şeyleri sıralamaya koyulalım..

Edirne’de Gezilecek Yerler Listesi

Aksaray’da gezip görmeniz gereken en güzel yerleri sizler için hazırladık. Listemiz fotoğraflar ve detaylardan oluşmaktadır. Ayrıca Slayt Video‘ya bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Adalet Kasrı

Adalet Kasrı (Edirne)

Adalet Kasrı: Edirne Sarayı’nda kasır. Sarayın sağlam kalan tek binası. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin düzenlendiği Sarayiçi semtindedir. Edirne Sarayı’na Kanuni Sultan Süleyman zamanında eklendi. Kanuni’nin kanunlarını burada yazdırdığı söylenir.

Şükrüpaşa Anıtı

Şükrüpaşa Anıtı

Şükrüpaşa Anıtı: Şükrüpaşa Anıtı ve Balkan Savaşı Müzesi: Anıt müze 26 Mart 1913 Balkan Savaşı ve şehitlerin anısınına yapılmış olan bir komplekstir. Savaş sırasında Şükrü Paşa anıtına yokluk içinde Edirne’yi savunan Şükrü Paşa’nın Edirne’nin savunma yerlerinden biri olan Kıyık Tabya ya mezarı getirilmiş ve anısına bir anıt yapılmıştır.

Anıtla birlikte burada bulunan tabyada Balkan Savaşlarını anlatan ve Edirne halkının elinde bulunan eşyalardan oluşan bir müze oluşturulmuştur.

Sweti George Bulgar Kilisesi

Sweti George Bulgar Kilisesi

Sweti George Bulgar Kilisesi: Edirne’nin Kıyık Semtinde 1880 yılında inşa edilmiştir. 1889 da dekore edilen kilisedeki yazılar slav bulgarcası ile yazılmıştır. Daha önce aynı yerde bulunan kiliseden kalma bazı tablolar mevcuttur. Halk arasında Bulgar Kilisesi olarak da bilinir.

Edirne Kent Ormanı

Edirne Kent Ormanı

Edirne Kent Ormanı: (İzzet Arseven Dinlenme Tesisi) kentin yeşil alan sistemini oluşturan önemli bir öğedir. Orman alanının büyüklüğü 29,6 ha dır. Kent Ormanı şehir merkezine 2km uzaklıkta yer alan Edirne-Karaağaç karayolu üzerinde ve Meriç Irmağı kıyısında bulunmaktadır.

Sinagogu

Sinagog

Sinagogu: Edirne Büyük Sinagogu, Edirne’de bulunan ve Avrupa’nın en büyük ve dünyanın üçüncü büyük sinagogu olan ibadethane.

Selimiye Camii

Selimiye Camii

Selimiye Camii: Selimiye Cami Edirne’de bulunan, Osmanlı padişahı II. Selim’in Mimar Sinan’a yaptırdığı camidir. Sinan’ın 90 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii gerek Mimar Sinan’ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir.

Selimiye Arastası

Selimiye Arastası

Selimiye Arastası: III. Murat Selimiye camisine gelir sağlamak için Mimar Davut Ağa’ya yaptırtmıştır. 256 m. uzunluğunda, 73 kemerlidir. İçinde iki yanda 124 dükkân vardır.

Evliya Çelebi, buranın ‘Kavaflar Çarşısı” olduğunu yazar. Dua kubbesinde, burada dükkânı bulunanların her sabah, doğru iş yapacaklarını ant içtikleri ve dua ettikleri bilinir.

Sarayiçi Balkan Savaşı Şehitliği

Sarayiçi Balkan Savaşı Şehitliği

Sarayiçi Balkan Savaşı Şehitliği: Edirne’de bulunan Sarayiçi Balkan Savaşı Şehitliği, yıl içerisinde şehre gelen birçok turistin gezi noktalarından biridir.

1912-1913 Balkan Savaşı sırasında vatan topraklarını savunan 300 bin askerin anısına ve aynı zamanda 1913 senesinde Sarayiçi’nde aç ve susuz bırakılarak ölen 20 bin askerin anısı için inşa edilmiştir. 1939 yılında ise şehitliğe Balkan Şehitler Anıtı inşa edilmiştir. Edirne ziyaretinizde Sarayiçi Balkan Savaşı Şehitliği’ni gezmenizi öneririz.

Kırkpınar Er Meydanı

Kırkpınar Er Meydanı

Kırkpınar Er Meydanı: Türk milleti, binlerce yıllık tarihi boyunca ve devletler kurdukları topraklar üzerinde genelde savaşçı bir millet olarak anılmışlardır. Türk ordusunun savaşa hazırlanırken yaptığı hazırlıkların başında da spor ve güreş gelmektedir. Türk güreşinin aslı Hun imparatorluğunun kurulduğu döneme kadar dayanmaktadır.

O dönemlerde karşımıza “Karakucak” olarak çıkan güreş, Osmanlı imparatorluğunun Rumeli’ye geçişiyle özünü ve ruhunu kaybetmeden yağlı güreşler olarak düzenlenmeye başlamış ve günümüze kadar sürdürüle gelen bir gelenek halini almıştır.

Rüstem Paşa Kervansarayı

Rüstem Paşa Kervansarayı

Rüstem Paşa Kervansarayı: Kanuni Sultan Süleyman’ın Sadrazamı Rüstem Paşa, Mimar Sinan’a yaptırtmıştır. Klasik Osmanlı mimarisinin ilginç örneklerinden olup Kanuni döneminin görkemli yapılarındandır. Avlulu hanlar planındadır. Dikdörtgen avlunun çevresine iki katlı odalar yerleştirilmiştir. Katların avluya bakan yüzleri, revaklıdır.

Revakların arkasında ocaklı ve nişli odalar bulunur. Uzun yanlarda, karşılıklı olarak yukarı çıkan merdivenler vardır. Üst kat pencere ve kapı kemerlerinde tuğla süsleme ilginçtir. Kesme tas ve tuğladan örülmüş duvarlar yapıya anıtsal bir görüntü kazandırmaktadır.

Rüstem Paşa Kervansarayı 1972 yılında restore edilerek otel haline getirilmiş ve başarılı görülen bu restorasyonla 1980 yılında Ağa Han Mimarlık ödülünü almıştır.

Lalapaşa Dolmenleri

lalapasa dolmenleri

Lalapaşa Dolmenleri: Dolmen, toprakta yan yana aralıklı olarak dizilmiş birkaç büyük yassı taşla bunların üstüne yatay olarak yerleştirilmiş yine büyük yassı taşlardan oluşan tarih öncesi yapısıdır ve Mezar olarak kullanıldığı sanılmaktadır.

Karaağaç Tren Garı

Kara Ağaç Tren garı

Karaağaç Tren Garı: Mimar Kemalettin Bey’in Şark Demiryolları Şirketi adına tasarladığı dört gardan biridir. Diğer garlar; Filibe Garı, Selanik Garı ve Sofya Garı’dır.

IV. Mehmet Av Köşkü

Mehmet Av Köşkü

IV. Mehmet Av Köşkü: Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’nin çok geniş bir av sahasına (Hadika-i Hassa) sahip olduğu, kaynak ve yayınlarda belirtilmektedir.

Tunca Nehri’nin iki kolu arasında kalan ve adeta bir ada görünümündeki Tavuk Ormanı (Edirne Yeni Saray (Saray-ı Cedîd-i Âmire)’ın Hadika-i Hassa, Av Sahası)’nda yer alan Av Köşkü, Bülbül Köşkü olarak da bilinmektedir. IV. Mehmed tarafından 1671 yılında inşa ettirilen Köşk, Edirne Belediyesi tarafından 2002 yılında restore ettirilmiştir.

Hıdırlık Tabyası

Hıdırlık Tabyası

Hıdırlık Tabyası: Balkan Harbi’nde Edirne’yi savunan tabyalardan Hıdırlık Tabyası, Edirne müdafii Şükrü Paşa’nın karargahı olarak kullanılmıştır. Kentin savunmasına büyük yararları dokunan Edirne tabyaların en görkemli ve büyüğü, Hıdırlık Tabyası’dır.

Hacı Adil Bey Çeşmesi

Hacı Adil Bey Çeşmesi

Hacı Adil Bey Çeşmesi: Edirne Meriç Köprüsü’nün bitiminde, Karaağaç yolunun başında bulunan bu çeşmeyi Edirne Valisi Hacı Adil Bey 1904 yılında yaptırmıştır. Barok üsluptaki çeşmenin projesini Edirne Evkaf Müdürü Sadrettin Bey ile Dr.Rıfat Osman çizmiştir.

Eski Camii

Eski camii

Eski Cami: Türkiye’nin Edirne ilinin merkezinde yer alan cami. Edirne’de zamanımıza ulaşmış ilk orijinal abidevi yapı olarak da bilinir. Caminin yan kapısı üzerindeki kitâbeye göre mimarı Konyalı Hacı Alâaddin, kalfası ise Ömer ibn-i İbrahim’dir.

Enez Kalesi

Enez Kalesi

Enez Kalesi: Antik Çağda Akropol denilen yüksek bir tepe üzerindeki kalenin tarihçi Prokopios, Balkanlardan gelen barbar akınlarını önlemek amacıyla yapıldığını yazmıştır. Kalenin yapım tarihi kesin olmamakla birlikte, duvarlarındaki devşirme yapı malzemeleri Bizans öncesi yapıldığına işaret etmektedir. MS.VI.yüzyılda Iustinianus’un kaleyi onardığı kaynaklarda geçmektedir. Ana girişi kuzeyde olan kale, doğu-batı doğrultusunda uzanmakta, güneyinde sur duvarı ile birleşmektedir. Denize bakan tarafta iki tane çok köşeli kulesi vardır. Bunlardan sağdaki yıkıldığından günümüze ulaşamamıştır. Batıdan uzanan sur duvarı ise içeriye doğru bir eğim yaparak güneyden gelen duvarla birleşmektedir. Böylece kalenin bu bölümü yarım kubbe biçiminde olup, Meriç Nehri’nden gelecek tehlikelere karşı savunmayı güçlendirmektedir. Kuzey-doğu köşesindeki köşeli kule batı yönünde yine köşeli bir yarım kubbe ile çıkıntı yapmaktadır.

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi

Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi: Sergileme Paleontolojik döneme ait fosillerle başlar. Bu bölümde Edirne ve yakın çevresinde bulunan 3. Zaman sonuna ait fil, gergedan ve at türünden hayvanların defans, çene kemiği, diş ve omurlarına ait parçalar vardır. Ayrıca günümüzden 30 milyonyıl önce Miyosen Döneme   tarihlenen fosiller ile diğer deniz hayvanları ve bitki fosilleri de yer almaktadır.

Vali Hacı İzzet Paşa Türbesi

Vali Hacı İzzet Paşa Türbesi

Vali Hacı İzzet Paşa Türbesi: Peykler ve Saatli Medreseleri ile Üç Şerefeli Camisi arasında Edirne’nin en renkli ve eski valilerinden biri sayılan Hacı İzzet Paşa’nın küçük kabir türbesi bulunur. Beş penceresi ve kubbesi vardır. Türbenin içinde, İzzet Paşa tarafından yazılmış iki kitabe asılıdır.

Beyazıd Köprüsü

Beyazıd Köprüsü

Beyazıd Köprüsü: II. Beyazıt zamanında (1488 yılında) Mimar Hayrettin tarafından yapılan köprü 6 gözlü ve 115.82 metre uzunluğunda, 5.70 m genişliğindedir. Edirne şehir içinde, Tunca Nehri üzerinde yer alan köprü; Beyazıt Külliyesi ile şehri birbirine bağlamaktadır.

Üç Şerefeli Cami

Üç Şerefeli Cami: 1443-1447 arasında, Sultan II.Murat yaptırmıştır. Cami Osmanlı sanatında erken ile Klasik dönem uslübu arasında yer alır. Burada,ilk kez uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 24 m. çapındaki büyük merkezi kubbe, ikisi paye, dördü duvar payesi olmak üzere altı dayanağa oturur. Yanlarda daha küçük ikişer kubbe ile örtülü kare bölümler vardır. Yapı, bir yenilik olarak, enine dikdörtgen bir yapıdır.

 • Cevat Erdem
  Cevat Erdem - 02:15

  Emeğinize sağlık teşekkürler

  Yanıtla

 • Orçun
  Orçun - 16:54

  yağlı güreşler izlenmeli 🙂

  Yanıtla

 • Nilgun avan
  Nilgun avan - 14:03

  Edirne neye ait bir foto var neresi oldugunu bilmek isterim

  Yanıtla

  • Site Yöneticisi ✅
   Site Yöneticisi ✅ - 23:40

   Fotoyu gönderirseniz bilgimiz dahilinde yardımcı olmaya çalışırız.

   Yanıtla

 • Edirne Gezilecek Yerler
  Edirne Gezilecek Yerler - 19:19

  Harika bir yazı olmuş Tebrikler…

  Yanıtla

  • mc yaralı cüce
   mc yaralı cüce - 15:34

   aferin

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Pardon! Bölüyorum ama;

Sitemizde zaman geçirdiğinize göre sanırım görmediğiniz yerleri keşfetmeyi seviyorsunuz.

Youtube kanalımızda hazırladığımız Gezi listeleri ve Yürüyüş turları videoları tam size göre.

Göster bakalım

Don`t copy text!