Elazığ’da Gezilecek Yerler Listesi | En Güzel +20 Yer ?

Hakkında Bilgiler

Elazığ’ın Şehir merkezi hariç toplamda 10 adet ilçesi bulunmaktadır.

Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Palu, Sivrice

2017 istatistiklerine göre Elazığ’ın Nüfusu 583.671 ‘dır. Elazığ ili Doğu Anadolu Bölgesinin güneybatısında, Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır.

Elazığ, Doğu Anadolu da Tarihi Harput Kalesinin bulunduğu tepenin eteğinde kurulmuş bir şehirdir.

Deniz seviyesinden 1067 metre yükseklikte bulunan şehir hafif meyilli bir zemin üzerindedir.

Elazığ’ın yerleşim yeri olarak tarihi yeni olmakla beraber bölgenin tarihi oldukça eskidir.

Bu nedenle Elazığ tarihini, Harput un tarihi ile birlikte ele almamız gerekir.

Elazığ, tarihi eserleri, doğal güzellikleri, son derece gelişmiş ulaşımı, haberleşme imkanları, sağlık merkezleri, ülkemizin önemli barajları arasında yer alan Keban Barajıyla, Hazar Gölüyle, doğa harikası Buzluk Mağarasıyla, dini turizm açısından önem taşıyan türbeleriyle, Sağlık ve kaplıca turizmine uygun kaplıcalarıyla ve zengin folkloruyla, Türkiye’nin Turizm Sektörüne katkıda bulunabilen Doğu Anadolu’nun gelişen en büyük şehirlerinden biridir.

Eğer ki gün olur Yolunuz Elazığ’a düşerse mutlaka gezmeniz gereken yerleri şu şekilde sıraladık.

Elazığ Gezilecek Yerler Listesi

Üryan Baba Türbesi

Üryan Baba Türbesi

Üryan Baba Türbesi: Üryan Baba Türbesi Seyitgazi İlçe Merkezine 6 km. yolla bağlı Yazıdere Köyündedir. Kare planlı ,üzeri kubbe ile örtülüdür. Türbesi ve imareti ,Osmanlılar Devrinde 1511-1517 yılları arasında yapılmıştır.

Üç Lüleli Çeşme (harput)

Üç Lüleli Çeşme

Üç Lüleli Çeşme: Harput’ta girişte sol tarafta yer alır. Ağa Cami yakınındadır. Kesme taşla yapılan çeşme eyvanlı tiptedir. Eyvan kemeri yuvarlak, üzerinde ay-yıldız, kenarlarda palmet motifleri mevcuttur. Kitabesi mevcuttur.Kitabesine göre 1324 (1906) yılında yaptırılmıştır.

Ulu Cami (harput)

Ulu Camii

Ulu Cami: Cami Harput ilçesinde bulunmaktadır ve Anadolu’daki en eski Türk camilerindendir. Cami 1899, 1905, 1996 yıllarında tamirat görmüştür. Halen ibadete açık olan caminin içerisi: iç avlu, son cemaat yeri ve iç cami olmak üzere üç kısımdan meydana gelmiştir. Dikdörtgen planlı, duvarları moloz taştan kubbe kemerler ve minare tuğladan yapılmıştır. İki kapısı vardır.

Sori Şelalesi

Sori Şelalesi

Sori Şelalesi: Elazığ’ın Alacakaya İlçesinde bulunmaktadır. İlkbaharda karların erimesiyle birlikte su yoğunluluğu artmaktadır.UlaşımElazığın Alacakaya İlçesi Sori Bölgesi içerisindedir.

Meryem Ana Kilisesi

Meryem Ana Kilisesi

Meryem Ana Kilisesi: Harput Kalesinin doğusunda yer almaktadır. Batı duvarını kalenin kaya kütleleri teşkil ettiğinden kilise, kalenin kayalıkları içine gömülmüş gibidir. Anadolu’nun en eski mabetlerinden biri olan Meryem Ana Kilisesi, Kızıl Kilise, Süryani Kilisesi ve Yakubi Kilisesi adlarıyla da anılmaktadır. M.S 179 yıllarında inşa edildiği sanılan binanın, ilk olarak kaledeki putperestler tarafından putların saklanması için kullanıldığı, Yakubi Hiristiyanları’nın daha sonra burayı kiliseye çevirmiş oldukları düşünülüyor.

Mansur Baba Türbesi

Mansur Baba Türbesi

Mansur Baba Türbesi: Rivayete göre Şahende isimli bir kadının gördüğü rüya üzerine Harput’un manevi büyüklerinden Beyzade efendinin huzurunda yapılan kazıda büyük bir lahit meydana çıkmış ve içinde bir erkek, bir kadın ve iki de çocuk mezarının bulunduğu görülmüştür.” Erkeğin mezarı açıldığında çürümemiş bir cesetle karşılaşılmış ve durum telgrafla Meşihat’a (Şeyhülislamlık) bildirilmiş ve gelen cevap üzerine bir türbe yaptırılmış ve “mezar taşına atfen” türbeye Mansur Baba adı verilmiştir.

Keban Baraj Gölü

Keban Baraj Gölü

Keban Baraj Gölü: Elazığ’ın Keban İlçesindedir. Keban Baraj gölü 125 km uzunluğunda 675 m2 alanında 30,1 milyar m3 hacminde ve 635 m3/sn günlük ortalama debisiyle Türkiye`nin ikinci büyük suni gölü durumundadır.

Kazım Efendi Türbesi

Kazım Efendi Türbesi

Kazım Efendi Türbesi: Türbenin üzeri kubbeli ve bu kubbe araları açık olan 5 sütun üzerine oturtulmuştur. Üst kısımları sütunlar arası oluşturulan kemerlerle kubbeye bağlanan kubbenin tam altında bulunan mezar bölümü, zeminden 20 cm. kadar yükseklikte daire şeklindeki bir kaide üzerindedir.

İzzet Paşa Cami

İzzet Paşa Cami

İzzet Paşa Cami: İl merkezinde tarihi eski hükümet konağının karşısındadır.1866 yılında zamanın valisi Hacı Ahmet İzzet Paşa tarafından cami yeri satın alınarak yaptırılmıştır.1966 yılın kurulan dernek marifetiyle, çökmek üzere olan bu ibadethane Mayıs 1967’de yıktırılarak bugünkü İzzet Paşa Camisi yapılmıştır. 1972 yılında Derneğin gayretiyle ve Elazığ halkının yardımları ile cami bitirilerek ibadete açılmıştır.

Hoca Hasan Hamamı

Hoca Hasan Hamamı

Hoca Hasan Hamamı: Harput’da zamanımıza kadar ulaşabilmiş klasik Osmanlı tipi hamamlardan biridir. Soyunma, ılıklık ve yıkanma yerlerinden meydana gelmiştir. İki giriş kapısı bulunur. Batıdaki sade olmasına rağmen doğu kapısının kubbeli oluşu dikkat çekicidir. Soyunma yeri kare planlı ve üzeri kubbe ile örtülüdür.

Tamamen yıkılmış olan ılıklıktan yıkanma yerine geçilir. Yıkanma yeri dört eyvanlı ortası büyük kubbeli ve köşelerde birer kubbeli halvetlerden meydana gelmiştir. Kurşunlu camiinin batısında bulunmaktadır.

Hazar Gölü

Hazar Gölü

Hazar Gölü: İlimizin Güneydoğusunda bulunan ve il merkezine 26km. uzaklıkta, Elazığ-Diyarbakır Kara yolu’na paralel olan Hazar Gölü, tektonik bir göldür. Güneyinde Hazarbaba Dağı bulunan göl, Uluova’dan Mastar Dağlarıyla ayrılır.

Denizden 1.250 mt. yükseklikteki gölün uzunluğu yaklaşık 22 km. en geniş yeri ise 5-6 km.’dir. Yüzölçümü 86 km2’yi bulan gölün derinliği 200-250mt. arasında değişmektedir. Hazar Gölü’nden turistik ve ekonomik olarak yararlanılmaktadır.

Hazarbaba Dağı

Hazar Baba Dağı

Hazarbaba Dağı: İlçemizin güneyinde bulunan 2.347 metre yüksekliğindeki Hazarbaba dağında yapılan “Hazarbaba Kayak Merkezi” kayak sporuna elverişli pisti, telesiyeji ve kafeterya imkânları ile hizmet vermektedir. 1100 m telesiyeji ve mekanik tesisler standartlara uygundur.

Harput Kalesi

Harput Kalesi

Harput Kalesi: Harput Kalesi hakkında çeşitli efsaneler anlatılmaktadır. Bir rivayete göre Kalenin yapımı sırasında harcın hazırlanmasında su yerine süt kullanıldığı, bu yüzden de“Süt Kalesi” dendiği söylenmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından kalenin Kuzeybatı ve Doğu duvarlarında önemli restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Golan Kaplıcaları

Golan Kaplicalari

Golan Kaplıcaları: Elazığ’ın Karakoçan İlçesine 18 km uzaklıktadır. İlçe turizm açısından zengin doğal güzelliklere sahiptir. İlçenin batısında Yoğunağaç Köyü’nde Peri Çayı’nın yanı başında bulunan Golan Kaplıcaları her yıl binlerce ziyaretçinin akınına uğramaktadır.

Refik Saydam Merkez Hıfsı Sıhha Enstitüsü’nün raporuna göre bu kaplıcaların romatizma, nevrit, poli-nevrit, kırık-çıkık,kadın hastalıkları ve cilt hastalıklarının tedavisine iyi geldiği belirtilmektedir.

Golan Kaplıcaları ve Peri Suyu’nun güzel bir manzara teşkil ettiğini de göz önüne alırsak, iyi bir eğlence ve dinlenme yeri olarak görebiliriz. Ayrıca Karakoçan İlçesi madensel sular bakımından zengindir.

Demirkapı Han

Demirkan Han

Demirkapı Han: Elazığ`ın Alacakaya ilçesine bağlı Çakmakkaya köyündedir. Yöredeki tek tarihi eser olan Han 2 dönüm arazi üzerinde alanda bulunmaktadır.

Demirkapı Hanı, 4. Murat tarafından 1638 yılında Bağdat seferi sırasında yaptırıldı. Bağdat üzerinden gelip Çakmakkaya köyü üzerinden geçip Gülek Boğazı`ndan Karadeniz`e ulaşan kervanların konaklaması için yaptırılmıştır.

Buzluk Mağarası (KAPALI)

Buzluk Mağarası

1990 yılında doğal yapısı korunarak iniş basamakları ve aydınlatılması yapılan mağaranın yerli ve yabancı turistler tarafından daha kolay ziyaret etme olanağı sağlanmıştır.

Mağarada yer altı hava akımı mevcut olduğundan kışları sıcak, yazları ise üşüyecek derecede soğuktur. Sıcak yaz aylarında bu mağarada buzlar oluşmaktadır. Eski dönemlerde yöre insanları Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında bu mağaradan çıkardıkları buzları hayvan sırtlarında Harput’a getirip satıyor ve para kazanıyorlardı.

Belek Gazi Anıtı

Belek Gazi Anıtı

Belek Gazi Anıtı: Sultan Alparslan’ın kumandanlarından olan Artuk Bey’in torunu Behram Bey’in oğlu Belek Gazi’ye aittir.1964 yılında heykeltıraş Nurettin ORHAN tarafından yapılmıştır.

Elazığ Kapalı Çarşı

Kapalı Çarşı

Elazığ Kapalı Çarşı: 2013 yılında tarihi yapısının bozulmayacak şekilde restore edilmesinden sonra popülaritesini iyice arttıran Elazığ Kapalı Çarşı’da, Elazığ yöresine has Ağın Leblebisi, baharat çeşitleri, badem şekeri, pekmez, tulum peyniri ve orcik gibi birçok ürün bulabiliyorsunuz.

Çirçir Şelalesi

Çirçir Şelalesi

Çirçir Şelalesi: Ülkenin en büyük ikinci yapay gölü, üzerinden üç ilçeye geçiş sağlayan doğu ve güneydoğuyu kalkındıran bir can suyu adeta Keban Barajı. Enerji üretimi yanı sıra balık üretimi ve avcılığı da yapılmaktadır ki o alabalığın tadını ne sen sor ne ben söyleyeyim.

Hele birde Çırçır Şelalesi var ki deme keyfine. Uzat ayaklarını sonbaharda sararmış otlar arasından gök mavinin, ilkbaharda doyumsuz yeşilin ortasından ise güneşin tadını çıkar. Kulaklarda yöreyi mesken edinmiş Çırçır böceklerinin o sözsüz ezgileri. Öneri: Türkiyede gezilecek yerler listesi için tıklayın.

Şefik Gül Kültür Evi

Elazığ Şefik Gül Kültür Evi

Şefik Gül Kültür Evi: Elazığlı işadamı Şefik Gül’ün kendi adına yaptırdığı Şefik Gül Kültür Evi, Ulu Caminin bitişiğinde halkın ziyaretine ücretsiz olarak açık tutulmaktadır.

Yapmadan Dönme

 • Buzluk Mağarasını gör
 • Harput Kalesinde yürü
 • Meryem Ana Kilisesiyi gez
 • Murat suyunu gör
 • Palu kalesine tırman

 • Hataylım
  Hataylım - 04:25

  Nede oksa doğu insanı insanlık ve mertlik vardır özünde

  Yanıtla

 • SAMİ
  SAMİ - 08:31

  Evet hepside güzel yerler fakat; özellikle buzluk mağarası burada gösterilen fotoğrafdaki gibi değil hem çok bakımsız ve maalesef wc gibi kullanılıyor. Yaklaştıkça genzi yakacak şiddette tuvalet kokuyor.

  Yanıtla

 • SG
  SG - 14:21

  Bir sürü baba türbesi koymuşsunuz. Babalara geldik.kardeşim bir sürü gezilecek yerler var. Örneğin Palu kalesi

  Yanıtla

 • hkn
  hkn - 22:11

  memleketimin allahına gurbanımm :D:D

  Yanıtla

 • gakkoş
  gakkoş - 09:00

  buzluk mağarasını kapatalı yıllar oldu bence sayfayı güncellemelisiniz

  Yanıtla

  • Site Yöneticisi ✅
   Site Yöneticisi ✅ - 10:14

   Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler güncellemeyi sağlıyorum.

   Yanıtla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


Pardon! Bölüyorum ama;

Sitemizde zaman geçirdiğinize göre sanırım görmediğiniz yerleri keşfetmeyi seviyorsunuz.

Youtube kanalımızda hazırladığımız Gezi listeleri ve Yürüyüş turları videoları tam size göre.

Göster bakalım

Don`t copy text!